17 Jul 2018

Kapacitetspres på transportbranchen

Udfordret af godsmængder, kørselsforbud og parkeringsregler 

Banner Kapacitet Dk

 

Lastbilkapaciteten i Europa er til stadighed udfordret, bl.a. grundet øgede godsmængder. I tillæg til dette påvirkes branchen af udbredt chaufførmangel, nye parkeringsregler i Danmark og indskærpelser omkring weekendhvil som ikke må afholdes i lastbilen.

De nye parkeringsregler trådte i kraft pr 1. juli og medfører bl.a. et loft på 25 timer for parkering på rastepladser. Da chaufførerne skal holde min. 45 timers weekendhvil, kan disse pauser ikke afholdes på danske rastepladser.

Disse infrastrukturelle og lovgivningsmæssige udfordringer vil uundgåeligt påvirke effektiviteten for hver enkelt lastbil. Det betyder desværre en ekstra omkostning på transporterne og et parkerings- og kapacitetstillæg for kunderne.

Hos LEMAN vil vi naturligvis gøre alt hvad vi kan for at planlægge vores kørsler så minutiøst som muligt, for at hindre at du som kunde kommer til at mærke det pres der ligger på vores branche. Du kan selv optimere mulighederne for en vellykket transport af dine varer ved at bestille transporten i god tid.

Parkerings- og kapacitetstillægget er på 5,8% af fragtomkostningerne, dog minimum kr. 25,-. Tillægget træder i kraft pr. 15.08.2018 og vil fremgå som et separat punkt på din faktura.

 

 

 


 

For yderligere information, venligst kontakt din lokale LEMAN kontaktperson.

 

Track
* Skal udfyldes
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Dansk Engelsk
Sverige: Svensk Engelsk
Norge: Norsk Engelsk
Finland: Finsk Engelsk
United Kingdom: Engelsk
USA: Engelsk