17-12-2015

Nye bestemmelser for transport

Pr. 1. januar 2016 afløses NSAB2000 af nye bestemmelser.

 Nsab Pic


NSAB2000 AFLØSES AF NYE BESTEMMELSER

Speditørforeningerne i de nordiske lande har efter forhandlinger med transportkøbernes organisationer i Norden færdiggjort arbejdet med NSAB 2015. De nye regler indføres med virkning fra den 1. januar 2016, og vil fra samme dato udgøre en integreret del af LEMANs forretningsbetingelser.

Der er med de nye regler ikke tale om markant ændring af det nuværende regelsæt, men en præcisering, tilpasning og modernisering af de nuværende bestemmelser.


Download den nye version af NSAB 2015 her.


DET NYE TILTAG - TENDER 2015
Som noget nyt, og i tillæg til NSAB 2015, er der lavet et nyt tiltag ”TENDER 2015”.

TENDER 2015 er tiltænkt anvendelse i selve aftaleindgåelsesprocesessen. Bestemmelserne vedrører bl.a. fortrolig mellem parterne samt giver speditøren ret til kompensation for ressourcer afholdt til tilbudsafgivelse.

Download de nye TENDER 2015 bestemmelser her.


Få mere information om de nye bestemmelser:

 

 

For yderligere information, venligst kontakt:

 

Torben Holm
Juridisk Chef, LEMAN

torben.holm@leman.com
www.leman.com

_______________________________ 


Thomas Krøyer
CEO of the LEMAN Group

thomas.kroyer@leman.com
www.leman.com 

Track
* Skal udfyldes
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Dansk Engelsk
Sverige: Svensk Engelsk
Norge: Norsk Engelsk
Finland: Finsk Engelsk
United Kingdom: Engelsk
USA: Engelsk