CSR (Corporate Social Responsibility)

I LEMAN ønsker vi, at vores virksomhed skal bidrage med en positiv merværdi. Vi har derfor vedtaget CSR-politiker for områderne: miljø, sundhed og sikkerhed, arbejdsforhold og etik.

Disse politikker gælder for alle vores forretningsenheder verden over og skal i videst mulig omfang også inkorporeres hos vores samarbejdspartnere.

 

Miljø:

Det er vores mål, at vi skal medvirke til at beskytte miljøet gennem en effektiv udnyttelse af energiressourcerne. Vi ønsker at tænke miljøhensyn ind i alle beslutningsprocesser.

 

Sundhed og Sikkerhed (arbejdsmiljø):

Vi skal med relevante procedurer og processer skabe størst mulig sikkerhed for vores medarbejdere og minimere arbejdsrelaterede uheld og sygdomme. Vi skal også beskytte vores medarbejdere mod kemiske, biologiske og fysiske farer på deres arbejdsplads.

 

 

Arbejdsforhold:

Vi skal behandle alle medarbejdere med værdighed og respekt og vil til hver en tid følge gældende national lovgivning omkring menneskerettigheder.

 

Alle aftaler om arbejdstid, ferie og løn skal overholde lovgivningen i det land, hvor medarbejderen er ansat. Vi ønsker også at minimere farligt arbejde og sikre, at alle medarbejdere er uddannet til at varetage deres jobfunktion bedst muligt.

 

Vi accepterer ikke børnearbejde. Derfor må ingen i LEMAN eller hos vores samarbejdspartnere ansætte børn under 15 år.

 

Ingen af vores medarbejdere må diskrimineres på grund af alder, religion, nationalitet, race, køn, seksuel orientering, handicap, graviditet eller politisk overbevisning.

 

Etik:

Vi skal overholde alle internationale og nationale love og regulativer, og vi tager afstand fra korruption i alle former, herunder afpresning og bestikkelse.

Ring til os på +45 33 43 42 00 Skriv til os på kontakt.dk@leman.com
Track
Online Booking
Book nu
Find rute - vejtransport
Import oversigtEksport oversigt
Find rute - søfragt
Import oversigtEksport oversigt
* Skal udfyldes
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Cookies policy
Danmark: Dansk Engelsk
Sverige: Svensk Engelsk
Norge: Norsk Engelsk
Finland: Finsk Engelsk
United Kingdom: Engelsk
USA: Engelsk